Commercial

SC Korzo Boxes, 2018

Prievidza, Slovakia

SC Korzo Toilets, 2017

Prievidza, Slovakia

Golf Wine Bar , 2016

Senica, Slovakia

Fit Cafe, 2016

Senica, Slovakia

Electro, 2015

Dubnica nad Váhom, Slovakia

Cafe, 2015

Prievidza, Slovakia

Restaurant, 2013

Prievidza, Slovakia